دوگین کێیە؟

प्राथमिक टैब्स

پروفسور دوگین یکی از بارز ترین دانشمندان ضد امپریالیستی که دشمنان زیادی در بدنه حکومت آمریکا دارد. این شخصیت برجسته در حالی اسمش در لیست تحریم های آمریکا و کانادا دیده می شود که طرح های وی در مقابله با طرح های جورج سورس برای کشورهای اروپای شرقی بسیار بازدارنده بوده است. این دانشمند جهانی همچنین به 9 زبان مسلط است. وی از تأثیرگذارترین رهبران بدون چون و چرای مبارزه با امپریالیسم و هژمونی آمریکایی میباشد. عده ای می گویند که وی از مشاوران پوتین است و عده می گویند پوتین از خوانندگان کتاب های پر سر و صدای اوست.
گِلِن بِک، از مشهور ترین مجریان فاکس نیوز در خصوص وی اینگونه می گوید:
الکساندر دوگین، یک فیلسوف مطرح و یک استاد  است که به عنوان مشاور برخی از بانفوذ ترین افراد در روسیه شناخته می شود. وزیر امور خارجه، رئیس سابق مجلس دوما، نظریه پرداز حزب روسیهی متحد و قطعا رئیس جمهور پوتین. وی نه تنها مشاور کرملین است بلکه در 2008 رئیس دانشکده جامعه شناسی روابط بین الملل دانشکده مسکو می شود.